Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 9


1 Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem!

2 Nech majú pred vami strach a hrôzu všetky zvieratá zeme, všetko vtáctvo neba a všetko, čo sa hýbe na zemi; dostávate do rúk všetky ryby mora.

3 Všetko, čo sa hýbe a žije, nech je vám za pokrm, všetko vám dávam tak, ako zelené byliny.

4 Iba mäso s dušou, ktorá je v krvi, nesmiete jesť.

5 Ale krv vašich duší budem vyhľadávať; budem ju vyhľadávať od každého zvieraťa a od každého človeka, aj keď je to brat, budem vyhľadávať dušu človeka.

6 Kto preleje ľudskú krv, človek nech preleje jeho krv, lebo na Boží obraz som stvoril človeka.

7 Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju!"

8 Potom Boh povedal Noemovi i jeho synom, čo boli s ním:

9 "Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás,

10 aj s každou živou bytosťou, čo je s vami: s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo sú na zemi.

11 Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem."

12 A Boh hovoril ďalej: "Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými živými bytosťami, čo sú s vami:

13 Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou.

14 Keď zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha,

15 vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory.

16 V oblakoch bude oblúk, uvidím ho a spomeniem si na večnú zmluvu, uzavretú medzi Bohom a každou živou dušou všetkých živých tvorov, čo sú na zemi."

17 A Boh povedal Noemovi: "Toto je znak zmluvy, ktorú som uzavrel medzi sebou a medzi všetkými živými tvormi na zemi."

18 Noemovi synovia, ktorí vyšli z korába, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je otcom Kanaána.

19 Títo traja boli teda Noemovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi.

20 Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu.

21 A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom stane.

22 I uvidel Cham Kanaánov otec, nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom.

23 Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakryli otcovu nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu.

24 Keď sa Noe prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn,

25 povedal: "Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich bratov!

26 Potom pokračoval: "Nech je zvelebený Pán, Boh Semov a Kanaán nech je jeho sluhom!

27 Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi a Kanaán nech je jeho sluhom!" Noe žil po potope ešte tristopäťdesiat rokov.

28 Všetkých Noemových dní bolo deväťstopäťdesiat rokov a potom zomrel.