Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 40


1 Po týchto udalostiach sa čašník a pekár egyptského kráľa previnili voči svojmu pánovi, egyptskému kráľovi.

2 I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára,

3 a dal ich pod dozor do domu veliteľa tesnej stráže, do žalára, kde bol uväznený Jozef.

4 A veliteľ telesnej stráže poveril Jozefa, aby im posluhoval.

5 Tu istej noci obaja, čašník i pekár egyptského kráľa, ktorí boli uväznení v žalári, mali osobitne sen, ktorý mal pre každého zvláštny význam.

6 Keď k nim ráno prišiel Jozef, videl na nich, že sú smutní.

7 I opýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli spolu s ním v dome jeho pána pod dozorom: "Prečože sú vaše tváre dnes také zamračené?"

8 Oni mu odpovedali: "Mali sme sen a niet tu nikoho, kto by nám ho vyložil." Jozef im povedal: "Nepatrí Bohu vykladanie snov?! Porozprávajte mi to!"

9 Hlavný čašník teda porozprával Jozefovi svoj sen a vravel mu: "Vo vojom sne som videl vinič pred sebou

10 a na viniči boli tri výhonky. Keď začal pučať, zjavili sa i jeho kvety a na strapcoch boli už aj zrelé hrozná.

11 Ja som mal v rukách faraónov pohár, trhal som strapce a vytláčal som ich do faraónovho pohára a pohár som podával faraónovi do rúk."

12 Jozef mu povedal: "Toto je jeho výklad: Tri výhonky značia tri dni.

13 O tri dni faraón povýši tvoju hlavu a uvedie ťa späť do tvojho úradu. Potom budeš faraónovi podávať čašu do rúk takisto, ako si to robil prv, keď si bol hlavným čašníkom.

14 Spomeň si aj na mňa, keď sa ti bude dobre vodiť, a preukáž mi dobrodenie, že sa prihovoríš za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohoto domu.

15 Veď ja som bol tajne odvedený z hebrejskej krajiny a ani tu som sa neprevinil, žeby ma za to mali uvrhnúť do žalára."

16 Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vyložil sen, povedal Jozefovi: " Aj ja som mal vo svojom sne na hlave tri košíky s jemným pečivom.

17 Vo vrchnom košíku boli najrozličnejšie jedlá pre faraóna, aké pripravuje pekár, ale vtáky to povyťahovali z košíka, čo bol na mojej hlave."

18 Jozef odpovedal: "Toto je jeho výklad: Tri košíky značia tri dni.

19 O tri dni faraón povýši tvoju hlavu ale preč od teba, lebo ťa obesí na drevo a vtáky budú z teba trhať mäso."

20 Na tretí deň, v deň faraónových narodenín, pripravil pre všetkých svojich sluhov hostinu. A v prítomnosti svojich sluhov povýšil hlavu hlavného čašníka a hlavného pekára.

21 Hlavného čašníka uviedol späť do jeho čašníckeho úradu, aby mu podával pohár,

22 hlavného pekára však dal obesiť, ako mu to vyložil Jozef.

23 Lenže hlavný čašník nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho.