Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 29


1 Potom sa Jakub v dal na cestu a šiel do krajiny synov Východu.

2 I zadíval sa (raz) a hľa, na poli studňa a pri nej ležali tri kŕdle oviec, lebo z tejto studne napájavali stáda. Lenže kameň na otvore studne bol veľký

3 a len keď ta zohnali všetky stáda, odvaľovali kameň z otvoru studne a tak napájali ovce. Potom dávali kameň opäť na svoje miesto na otvor studne.

4 Jakub sa ich opýtal: "Bratia moji, odkiaľ ste?" Oni odvetili: "My sme z Haranu."

5 Nato im povedal: "Poznáte Nachorovho syna Labana?" Oni odpovedali: "Poznáme."

6 A keď sa ich pýtal: "Vodí sa mu dobre, oni odvetili: "Dobre. Hľa, práve prichádza jeho dcéra Ráchel s ovcami."

7 On im povedal: "Veď je ešte deň dosť dlhý a ešte nie je čas zohnať dobytok dovedna. Napojte ovce a nechajte sa im ešte popásť!"

8 A Oni však povedali: "To nemôžeme, kým nebudú zohnané dovedna všetky stáda. Až potom sa odvaľuje kameň z otvoru studne a napájame stáda."

9 Kým on s nimi rozprával, došla Ráchel s ovcami svojho otca. Ona ich totiž pásla.

10 Keď Jakub videl Ráchel, dcéru brata svojej matky Labana, a ovce brata svojej matky Labana, pristúpil a odvalil kameň z otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Labana.

11 Potom Jakub pobozkal Ráchel a začal hlasno plakať.

12 A Jakub rozprával Ráchel, že je príbuzným jej otca a že je Rebekiným synom. Tu ona utekala a oznámila to svojmu otcovi.

13 Keď Laban počul zvesť o Jakubovi, synovi svojej sestry, ponáhľal sa mu naproti, pobozkal ho a voviedol ho do svojho domu. A on vyrozprával Labanovi všetko, čo sa prihodilo.

14 Tu mu povedal Laban: "Ty si naozaj moja kosť a moje mäso!" A ostal uňho na mesiac.

15 Potom Laban hovoril Jakubovi: "Ty si môj príbuzný. Vari mi budeš zadarmo slúžiť? Povedz mi, aká má byť tvoja odmena?"

16 Laban mal dve dcéry: staršia sa volala Lia a mladšia Ráchel.

17 Lia mala oči bez lesku, Ráchel však bola krásna i postavou i tvárou.

18 Jakub sa zamiloval do Ráchel a povedal: "Za tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť sedem rokov.

19 Laban odvetil: "Radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Ostaň pri mne!"

20 Tak Jakub slúžil za Ráchel sedem rokov a videlo sa mu to len niekoľko dní. Tak ju mal rád.

21 Potom povedal Jakub Labanovi: "Daj mi teraz moju ženu, lebo môj čas je už tu. Nech k nej vojdem."

22 Vtedy Laban pozval všetkých ľudí z miesta a pripravil hostinu.

23 Večer však zobral svoju dcéru Liu a voviedol ju k Jakubovi a on s ňou obcoval.

24 Laban dal svoju slúžku Zelfu svojej dcére Lii za slúžku.

25 Ale ráno videl, že to bola Lia, a povedal Labanovi: "Prečo si mi to urobil?! Neslúžil som ti za Ráchel?! Prečo si ma podviedol?"

26 Laban mu odpovedal: "V našom kraji sa nerobí tak, aby sa mladšia vydala pred staršou.

27 Dokonči tento (svadobný) týždeň a potom ti dám aj tú za službu, ktorú mi budeš robiť ešte ďalších sedem rokov."

28 A Jakub to urobil, dokončil (svadobný) týždeň a on mu dal svoju dcéru Ráchel za ženu.

29 Laban dal svoju slúžku Balu svojej dcére Ráchel za slúžku.

30 A on obcoval aj s Ráchel, lebo Ráchel mal radšej ako Liu, a slúžil uňho ešte ďalších sedem rokov.

31 Keď však Pán videl, že Lia je odstrčená, otvoril jej život, kým Ráchel bola neplodná.

32 Lia počala a porodila syna a nazvala ho Rubenom, vraviac: "Pán zhliadol na moje poníženie, teraz ma môj muž bude už ľúbiť."

33 A opäť počala a porodila syna a povedala: "Pán počul, že som odstrčená, a tak mi dal aj tohto." A nazvala ho Simeonom.

34 Opäť počala a porodila syna a hovorila: "Teraz už môj muž prilipne ku mne, keď som mu porodila troch synov." Preto ho nazvala Lévi.

35 A počala ešte raz a porodila syna a povedala: "Teraz velebím Pána!" Preto ho nazvala Júda. Potom prestala rodiť.