Listovať vo Svätom Písme

Genezis - kapitola 16


1 Abramova žena Sarai neporodila mu dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom Agar.

2 Sarai povedala Abramovi: "Pozri, Pán ma uzavrel, že nemôžem porodiť. Vojdi teda k mojej slúžke! Možno, že aspoň z nej dostanem synov." Abram počúvol jej radu.

3 I vzala Abramova žena Sarai svoju služobnicu, Egypťanku Agar - Abram vtedy býval už desať rokov v kanaánskej krajine -, a dala ju za ženu svojmu mužovi Abramovi.

4 On k nej vošiel a ona počala. Keď však spozorovala, že počala, s opovrhnutím sa dívala na svoju paniu.

5 Vtedy povedala Sarai Abramovi: "Na mojej krivde máš aj ty účasť. Ja sama som dala svoju slúžku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, pozerá na mňa s opovrhnutím. Nech Pán súdi medzi mnou a tebou.

6 Abram odvetil Sarai: "Veď je tvoja slúžka v tvojej moci! Nalož s ňou ako uznáš za dobré!" Sarai však s ňou nakladala tvrdo, takže ona od nej utiekla.

7 Pánov anjel ju však našiel pri prameni vody na púšti, na ceste do Suru,

8 a povedal jej: "Odkiaľ ideš, Agar, Saraina slúžka a kam sa uberáš?" A ona odpovedala: "Utekám pred svojou paňou Sarai."

9 Tu jej Pánov anjel povedal: "Vráť sa k svojej panej a podrob sa jej moci!"

10 Pánov anjel jej hovoril ďalej: "Tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že sa pre množstvo nedá ani spočítať."

11 A ešte jej Pánov anjel hovoril: "Hľa, počala si a porodíš syna a nazveš ho menom Izmael, lebo Pán vypočul tvoje vzdychy;

12 bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých proti nemu a bude bývať nablízku všetkých svojich bratov."

13 Potom nazvala Pána, ktorý k nej hovoril: "Ty si Boh, ktorý si ma videl, lebo" povedala "či som azda nevidela toho, ktorý sa na mňa díval?"

14 Preto studňu nazvala studňou Lachaj roi (studňa Živého, ktorý ma vidí). To je tá medzi Kádešom a Baradom.

15 Potom Agar porodila Abramovi syna a Abram nazval syna, ktorého mu porodila Agar, Izmael.

16 Abram mal osemdesiatšesť rokov, keď mu Agar porodila Izmaela.