Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 5


1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja.

2 Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom.

3 Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami.

4 Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť.

5 A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.

6 Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu

7 a skríkol veľkým hlasom: "Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!"

8 Lebo Ježiš mu povedal: "Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!"

9 A spýtal sa ho: "Ako sa voláš?" Odpovedal mu: "Volám sa pluk, lebo je nás mnoho."

10 A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja.

11 Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň.

12 Preto ho prosili: "Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich."

13 On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda - okolo dvetisíc kusov - sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.

14 Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa; čo sa stalo.

15 Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza.

16 Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami.

17 A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja.

18 Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním.

19 On mu to nedovolil, ale mu povedal: "Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval."

20 On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.

21 Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori.

22 Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám

23 a veľmi ho prosil: "Dcérka mi umiera. Poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila."

24 Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho.

25 Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok.

26 Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie.

27 Keď sa dopočula o Ježišovi; prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat.

28 Povedala si totiž: "Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem."

29 A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená.

30 Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: "Kto sa to dotkol mojich šiat?"

31 Jeho učeníci mu vraveli: "Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: "Kto sa ma dotkol?"

32 Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila.

33 Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením padla pred neho a povedala mu celú pravdu.

34 A on jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby."

35 Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: "Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?"

36 Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: "Neboj sa len ver!"

37 A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi.

38 Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie.

39 Vošiel dnu a povedal im: "Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí."

40 Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo,

41 chytil ho za ruku a povedal mu: "Talitha kum!", čo v preklade znamená: "Dievča, hovorím ti, vstaň!"

42 A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu.

43 On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť.