Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Jána - kapitola 2


1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka.

2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.

3 Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína."

4 Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina."

5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie!"

6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery.

7 Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou!" A naplnili ich až po okraj.

8 Potom im povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" A oni zaniesli.

9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha

10 a vravel mu: "Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz."

11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní.

13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

14 V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli.

15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly

16 a predavačom holubov povedal: "Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!"

17 Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: "Strávi ma horlivosť za tvoj dom."

18 Židia sa ho opýtali: "Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?"

19 Ježiš im odpovedal: "Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím."

20 Židia povedali: "Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?"

21 Ale on hovoril o chráme svojho tela.

22 Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.

23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil.

24 Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého

25 a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.