Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Jána - kapitola 16


1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali.

2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.

3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa.

4 A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.

5 No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: "Kam ideš?"

6 Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal.

7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.

8 A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.

9 Hriech je, že neveria vo mňa,

10 spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte,

11 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.

13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť.

14 On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.

15 Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.

16 Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma."

17 Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili: "Čo je to, že nám hovorí: "Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma," a: "Idem k Otcovi"?"

18 Hovorili: "Čo je to, že hovorí: "Ešte chvíľku"? Nevieme, čo hovorí."

19 Ježiš spoznal, že sa ho chcú opýtať, a povedal im: "Dohadujete sa medzi sebou o tom, že som povedal: "Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma"?

20 Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť.

21 Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.

22 Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme.

23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to.

24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

25 Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene.

26 V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás.

27 Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi."

29 Jeho učeníci povedali: "Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch.

30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha."

31 Ježiš im odvetil: "Teraz veríte?

32 Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou.

33 Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!"