Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Jána - kapitola 15


1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.

2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.

3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.

4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.

5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.

7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.

8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

10 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

11 Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

12 Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás.

13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

17 Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.

18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.

19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.

20 Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.

21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.

22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech.

23 Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca.

24 Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa aj môjho Otca.

25 To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: "Nenávideli ma bez príčiny."

26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.

27 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.