Listovať vo Svätom Písme

Druhý list Timotejovi - kapitola 3


1 Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.

2 Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní,

3 bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru,

4 zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha;

5 budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!

6 Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami,

7 ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu.

8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere.

9 Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých.

10 Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť,

11 prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých.

12 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.

13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.

14 Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil.

15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,

17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.