Listovať vo Svätom Písme

Druhý list Korinťanom - kapitola 6


1 Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo.

2 Veď hovorí: "V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol." Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

3 Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany.

4 Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach,

5 pod ranami, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a v pôstoch;

6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske,

7 v slove pravdy, v Božej moci; zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke,

8 slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesťou; ako zvodcovia, ale pravdiví,

9 ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomierajúci, a hľa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení,

10 akoby smutní, no vždy sa radujeme, ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí.

11 Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce.

12 Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta.

13 Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy.

14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!

15 Aká zhoda je znedzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?!

16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: "Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom.

17 A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem

18 a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán."