Listovať vo Svätom Písme

Druhá kniha Samuelova - kapitola 9


1 Dávid sa opýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu? Tomu pre Jonatána preukážem milosrdenstvo."

2 V Šaulovom dome bol istý sluha menom Siba. Zavolali ho k Dávidovi a kráľ mu povedal: "Ty si Siba?" Odpovedal: "Áno, k službám!"

3 Kráľ sa ho pýtal: "Ostal ešte niekto zo Šaulovho domu? Tomu preukážem Božie milosrdenstvo." Siba odvetil kráľovi: "Je ešte Jonatánov syn, chorý na nohy."

4 Kráľ sa ho pýtal: "Kde je?" Siba odpovedal kráľovi: "Je v dome Amielovho syna Machira v Lodabare!"

5 A kráľ Dávid ho dal doniesť z domu Amielovho syna Machira, z Lodabaru.

6 Keď Mifiboset, syn Šaulovho syna Jonatána, prišiel k Dávidovi, padol na tvár a klaňal sa. Dávid ho oslovil: "Mifiboset!" Odpovedal: "Hľa, tvoj sluha!"

7 Dávid mu povedal: "Neboj sa, lebo ti veľmi chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána. Vrátim ti všetky polia tvojho otca Šaula, ty však budeš vždy požívať pokrm pri mojom stole."

8 Uklonil sa a vravel: "Čo je tvoj sluha, že sa obraciaš k mŕtvemu psovi, akým som ja?!"

9 Potom si Dávid zavolal Šaulovho sluhu Sibu a povedal mu: "Všetko, čo patrilo Šaulovi a celému jeho rodu, dal som synovi tvojho pána.

10 Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia budete mu obrábať zem a znášať (úrodu), ktorá bude slúžiť synovi tvojho pána za pokrm, aby mal čo jesť. Mifiboset, syn tvojho pána, bude vždy požívať pokrm pri mojom stole." Siba mal pätnásť synov a dvadsať sluhov.

11 Siba odpovedal kráľovi: "Tvoj sluha urobí všetko tak, ako môj kráľovský pán prikázal svojmu sluhovi." Mifiboset však jedával pri kráľovom stole ako jeden z kráľových synov.

12 Mifiboset mal malého syna menom Micha. Všetci, ktorí bývali v Sibovom dome, boli sluhami Mifiboseta.

13 Mifiboset však býval v Jeruzaleme, lebo jedol pri kráľovom stole. Bol chromý na obe nohy.