Listovať vo Svätom Písme

Druhá kniha Samuelova - kapitola 5


1 Všetky Izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a hovorili: "Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo!

2 Aj predtým, keď bol Šaul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Pán ti povedal: "Ty pas môj ľud, Izrael, a ty budeš kniežaťom nad Izraelom."

3 Prišli teda starší Izraela ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu pred Pánom v Hebrone. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom.

4 Dávid mal tridsať rokov, keď začal kraľovať; a kraľoval štyridsať rokov.

5 V Hebrone kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom a Júdom.

6 Kráľ tiahol so svojimi ľuďmi na Jeruzalem proti Jebuzejcom, ktorí obývali krajinu. Dávidovi povedali: "Nevkročíš sem, odoženú ťa slepí a kuľhaví!" Že vraj Dávid nevkročí dnu!

7 Ale Dávid zaujal pevnosť Sion. To je Dávidovo mesto.

8 V ten deň povedal Dávid: "(Odmenu dostane) kto porazí Jebuzejcov a dosiahne rúry striech! Ale slepých a kuľhavých nenávidí Dávidova duša." Preto sa hovorí: "Slepý a kuľhavý nevkročí do dom!"

9 Dávid sa usadil na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Potom ho dookola vybudoval, počnúc" od Mela dovnútra.

10 Takto Dávid stále vzrastal, lebo Pán, Boh zástupov, bol s ním.

11 Hiram, kráľ Týru, poslal k Dávidovi poslov, i cédrové drevo, tesárov a murárskych kamenárov, aby postavili Dávidovi dom.

12 Dávid sa presvedčil, že ho Pán potvrdil v kráľovstve nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu Izraelu, povýšil jeho kráľovstvo.

13 Po svojom príchode z Hebronu si Dávid vzal ďalšie vedľajšie ženy z Jeruzalema a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry.

14 Toto sú mená tých, čo sa, mu narodili v Jeruzaleme: Samua, Sobab, Nátan, Šalamún,

15 Jebahar, Elisua, Nefeg,

16 Jafia, Elisama, Elioda a Elifalet. -

17 Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, tiahli všetci Filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil do pevnosti.

18 Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim.

19 Vtedy sa Dávid dopytoval Pána: "Mám ísť proti Filištíncom? Vydáš ich do mojej ruky?" Pán odpovedal Dávidovi: "Choď, lebo ti isto vydám Filištíncov do ruky."

20 Dávid prišiel do Bál Parašimu a Dávid ich tam porazil. Tu povedal: "Pán roztrhal predo mnou mojich nepriateľov, ako trhá voda." Preto dostalo toto miesto meno Bál Parašim.

21 Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho ľudia odniesli.

22 Filištínci tiahli ešte raz nahor a rozložili sa v údolí Refaim.

23 Dávid sa dopytoval Pána, ktorý odpovedal: "Nechoď, ale ich obkľúč odzadu a choď na nich od hrušiek!

24 A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy sa ponáhľaj, lebo vtedy tiahne pred tebou Pán, aby porazil tábor Filištíncov!"

25 Dávid urobil tak, ako mu prikázal Pán, a bil Filištíncov od Gabay až po cestu do Gezeru.