Listovať vo Svätom Písme

Deuteronómium - kapitola 6


1 Toto sú prikázania, rozkazy a nariadenia, ktoré mi Pán, váš Boh, prikázal naučiť vás, aby ste ich zachovávali v krajine, do ktorej prichádzate, aby ste ju zaujali,

2 aby si sa bál Pána, svojho Boha, a zachovával všetky jeho rozkazy a prikázania, ktoré ti ja nariaďujem - ty, tvoj syn a syn tvojho syna po všetky dni svojho života -, aby sa predĺžili dni tvojho života.

3 Nuž, počúvaj, Izrael, a dávaj pozor, aby si robil to, čo ti prikázal Pán, aby ti bolo dobre a aby ste sa veľmi rozmnožili -, lebo Pán, tvoj Boh, prisľúbil tvojim otcom krajinu, ktorá oplýva mliekom a medom.

4 Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!

5 A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

6 A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci,

7 poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.

8 Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami,

9 a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere.

10 A keď ťa Pán, tvoj Boh, vovedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ti dá veľké a krásne mestá, ktoré si ty nestaval,

11 a domy, plné všetkého bohatstva ktoré si ty nezhromažďoval, cisterny, čo si nekopal, vinice a olivové sady, čo si nesadil, a keď z toho budeš jesť a nasýtiš sa,

12 dbaj veľmi na to, aby si nezabudol na Pána, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.

13 Budeš sa báť Pána svojho Boha, jemu budeš slúžiť a len v jeho mene budeš prisahať.

14 Nebudeš chodiť za cudzími bohmi z božstiev iných národov, ktoré sú vôkol vás,

15 lebo Pán, tvoj Boh, ktorý je v tvojom strede, je žiarlivý Boh. Aby azda nevzbĺkol proti tebe hnev Pána, tvojho Boha, a aby ťa nevyhubil z povrchu zeme.

16 Nepokúšajte Pána, svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Masse!

17 Náležite zachovávajte rozkazy, nariadenia a zákony Pána, svojho Boha, ktoré ti dal,

18 a rob, čo je čnostné a dobré v Pánových očiach, aby sa ti dobre vodilo a aby si vošiel a vlastnil krásnu krajinu, o ktorej Pán prisahal tvojim otcom,

19 že odtiaľ vyhladí pred tebou všetkých tvojich nepriateľov, ako Pán prisľúbil. -

20 A keď sa tvoj syn v budúcnosti opýta a povie: "Akéže sú to zákony, nariadenia a ustanovenia ktoré vám prikázal Pán, náš Boh?",

21 ty mu odpovieš: "Boli sme otrokmi u faraóna v Egypte a Pán nás vyviedol z Egypta silnou rukou

22 a robil veľké a hrozné znamenia a zázraky v Egypte proti faraónovi a proti celému jeho domu pred našimi ocami.

23 Nás však vyviedol odtiaľ, aby nás priviedol a dal nám do vlastníctva krajinu, ktorú odprisahal našim otcom.

24 V tom čase nám Pán prikázal plniť všetky tieto zákony, báť sa Pána, svojho Boha, aby sa nám vždy dobre vodilo a darilo, ako je to dnes.

25 A to bude našou spravodlivosťou, keď náležite zachováme všetky tieto príkazy pred Pánom, naším Bohom, tak, ako nám prikázal."