Listovať vo Svätom Písme

Deuteronómium - kapitola 22


1 Ak uvidíš stratené dobytča alebo ovcu svojho brata, neprejdi pomimo, ale priveď ich k svojmu bratovi,

2 aj keď ti tento brat nie je rodinou; a keď ho nepoznáš, dovedieš ich do svojho domu a zostanú u teba, kým ich tvoj brat nenájde a neodvedie si ich.

3 To isté urobíš s oslom, s odevom a so všetkým, čo by tvoj brat stratil; keď to nájdeš, neobíď to ako cudziu vec.

4 Ak uvidíš, že osol alebo býk tvojho brata spadol na ceste, neobracaj oči inde, ale pomôž mu ich zdvihnúť.

5 Žena nech sa neoblieka do mužských šiat, ani muž do ženských, lebo kto robí také veci, oškliví sa Bohu.

6 Ak idúcky nájdeš na nejakom strome alebo na zemi vtáčie hniezdo s mláďatami alebo vajcami, keď na mladých a na vajciach sedí matka, nesmieš vybrať matku spolu s mláďatami;

7 necháš ju uletieť a mláďatá si zoberieš, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil.

8 Ak si postavíš nový dom, na streche urobíš dookola ohradu, aby nebola v tvojom dome vyliata nevinná krv a aby si nebol vinný, keby niekto padol odtiaľ dolu.

9 Do svojej vinice nesej iné semeno, aby semeno, ktoré zaseješ, a s ním aj úroda celej vinice neprešli do majetku svätyne.

10 V jednom záprahu neor na býkovi a oslovi.

11 Neobliekaj sa do šiat, ktoré sú utkané z vlny i ľanu.

12 Na štyroch koncoch svojho plášťa, ktorým sa budeš odievať, urob si kystky! -

13 Ak si muž vezme ženu a vojde k nej, ale potom sa mu znepáči,

14 a preto hľadá zámienku, aby ju mohol zapudiť, roznáša o nej nehanebnosti a hovorí: "Keď som si túto vzal za manželku a keď som k nej vošiel, nenašiel som ju pannou!"

15 - nech ju jej otec a matka vezmú a privedú aj s dôkazom panenstva k starším mesta v bráne

16 a otec mladej ženy povie starším: "Svoju dcéru som dal tomuto za manželku, ale preto, že ju nenávidí,

17 roznáša o nej nehanebnosti, keď tvrdí: "Pri tvojej dcére nenašiel som panenstvo" - nuž, hľa, dôkazy panenstva mojej dcéry," a rozvinú šatu pred staršími mesta.

18 Starší mesta dajú toho muža chytiť a zbiť ho.

19 Potom ho odsúdia na peňažitú pokutu sto šeklov striebra, ktoré dá devinmu otcovi, lebo uviedol do zlého chýru izraelskú pannu, a musí ju mať za manželku a nebude ju môcť prepustiť po celý čas svojho života.

20 Ale ak bude pravda, čo jej vyčíta, a ak sa nenájdu dôkazy devinho panenstva,

21 nech ju vyhodia z domu jej otca a mužovia toho mesta nech ju ukameňujú, nech zomrie, lebo sa dopustila nešľachetnosti v Izraeli, keď smilnila v otcovskom dome, a tak odstrániš zlo zo svojho stredu. -

22 Ak bude spať niekto so ženou iného, nech obaja zomrú, tak cudzoložník ako cudzoložnica: odstrániš zlo z Izraela.

23 Ak sa niekto zasnúbi s devou, pannou, a keď ju v meste nájde iný a bude s ňou spať,

24 jedného i druhú privedieš k mestským bránam a budú ukameňovaní; deva preto, že nekričala keď bola v meste, muž zasa preto, že zneuctil ženu svojho blížneho, a tak odstrániš zlo zo svojho stredu.

25 Ale ak nejaký muž nájde v poli nejakú ženu, ktorá je zasnúbená, a násilne sa jej zmocní a bude s ňou spať, bude len on usmrtený.

26 Dievča nebude trpieť, lebo tomuto dievčaťu sa stalo tak, ako keď sa zlodej postaví proti svojmu bratovi a zabije ho.

27 Ono bolo samo v poli, volalo o pomoc, ale nemal ho kto obrániť.

28 Ak sa niekto stretne s devou, pannou, ktorá nebude zasnúbená, a násilne ju schytí a bude s ňou spať, ak vec predložia súdu,

29 ten, čo s ňou spal, dá jej otcovi päťdesiat šeklov striebra a musí si ju vziať za manželku, lebo ju ponížil, a nebude ju môcť zapudiť po celý čas svojho života.

30 Nik si nesmie vziať za manželku ženu svojho otca, ani odhaliť otcovu prikrývku.