Listovať vo Svätom Písme

Deuteronómium - kapitola 21


1 Keď sa v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, nájde na poli mŕtvola zabitého človeka a nebude sa vedieť, kto ho zabil,

2 vyjdú starší a tvoji sudcovia a odmerajú vzdialenosť všetkých okolitých miest od miesta, kde je mŕtvola,

3 a keď zistia najbližšie (mesto) z nich, starší tohto mesta vezmú z čriedy jalovicu, ktorá ešte nenosila jarmo, ani neorala pluhom zem,

4 a zavedú ju k potoku, čo stále tečie do údolia, kde sa neoralo, ani nesialo, a tam podrežú jalovici krk.

5 Nato pristúpia kňazi, synovia Léviho, ktorých si Pán, tvoj Boh vyvolil, aby mu slúžili a v jeho mene žehnali a aby podľa svojho náhľadu rozhodovali o všetkom, čo je čisté alebo nečisté.

6 A starší toho mesta, čo leží od mŕtveho (najbližšie), prídu a umyjú si ruky nad jalovicou, čo bola zabitá v údolí,

7 a povedia: "Naše ruky nevyliali túto krv a naše oči to nevideli.

8 Pane, očisť svoj ľud izraelský, ktorý si vykúpil, a nedovoľ, aby sa vyliala nevinná krv uprostred izraelského ľudu," a tak nech je z nich vina krvi odňatá!

9 A ty budeš nevinný od vyliatej nevinnej krvi, keď budeš konať to, čo prikázal Pán. -

10 Keď pôjdeš bojovať proti svojim nepriateľom a Pán, tvoj Boh, ich vydá do tvojich rúk a ty si privedieš zajatcov,

11 ak uvidíš medzi zajatcami peknú ženu a budeš ju chcieť za manželku,

12 voveď ju do svojho domu, nech si ostrihá vlasy a poobrezáva nechty,

13 zoblečie odev, v ktorom bola zajatá, a nech sedí v tvojom dome a mesiac oplakáva svojho otca a svoju matku. Potom k nej môžeš vojsť, spať s ňou a bude tvojou ženou.

14 Ak by sa ti neskôr znepáčila, prepusť ju ako voľnú a nebudeš ju môcť predať za peniaze, ani zle s ňou zaobchádzať, lebo si ju ponížil. -

15 Ak niekto bude mať dve ženy, jednu, ktorú bude mať rád a druhú nie, a ak budú mať od neho deti a prvorodený syn bude od tej, ktorú nemá rád,

16 keď bude chcieť rozdeliť svoj majetok medzi synov, nebude môcť syna milovanej urobiť prvorodeným a dať mu prednosť pred synom nemilovanej,

17 ale syna nemilovanej uzná za prvorodeného a dá mu dvojnásobnú čiastku zo všetkého, čo má; on je naozaj prvý z jeho synov a jemu patrí právo prvorodenstva.

18 Ak má niekto zaťatého a nepoddajného syna, ktorý nepočúva na otcove a matkine rozkazy, a keď ho karhajú, nevšíma si ich,

19 nech ho otec a matka vezmú a privedú k starším jeho mesta, k bráne jeho bydliska,

20 a nech povedia starším mesta: "Tento náš syn je zaťatý a nepoddajný. Nechce nás počúvať, je hýrivec a pijan."

21 A nech ho všetci ľudia toho mesta ukameňujú na smrť, aby ste tak odstránili zlo spomedzi seba a aby sa obával celý Izrael, keď to počuje.

22 Keď niekto spácha zlo, za ktoré je trest smrti, a keď ho obesia na dreve,

23 jeho mŕtve telo nesmie ostať na dreve, ale ešte v ten deň ho pochovajú, lebo je prekliaty od Boha ten, čo visí na dreve, a ty nesmieš poškvrniť krajinu, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, do vlastníctva.