SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Pre webmastrov
 • Napíšte nám
 • KONKORDANCIA !!!
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Liturgické čítania na rok 2012

  Nájdete tu denné čítania pre liturgické slávenia na rok 2012

  Liturgické čítania na:
  Dátum Prvé čítanie Žalm Druhé čítanie Evanjelium
  1.2.2012 2 Sam 24, 2. 9-17 Ž 32, 1-2. 5-7 Mk 6, 1-6
  2.2.2012 Mal 3, 1-4 Ž 24, 7-10 Hebr 2, 14-18 Lk 2, 22-40
  3.2.2012 Sir 47, 2-13 Ž 18, 31. 47. 50-51 Mk 6, 14-29
  4.2.2012 1 Kr 3, 4-13 Ž 119, 9-14 Mk 6, 30-34
  5.2.2012 Jób 7, 1-4. 6-7 Ž 147, 1-6 1 Kor 9, 16-19. 22-23 Mk 1, 29-39
  6.2.2012 1 Kr 8, 1-7. 9-13 Ž 132, 6-10 Mk 6, 53-56
  7.2.2012 1 Kr 8, 22-23. 27-30 Ž 84, 3-5. 10-11 Mk 7, 1-13
  8.2.2012 1 Kr 10, 1-10 Ž 37, 5-6. 30-31. 39-40 Mk 7, 14-23
  9.2.2012 1 Kr 11, 4-13 Ž 106, 3-4. 35-37. 40 Mk 7, 24-30
  10.2.2012 1 Kr 11, 29-32; 12, 19 Ž 81, 10-11. 12-15 Mk 7, 31-37
  11.2.2012 1 Kr 12, 26-32; 13, 33-34 Ž 106, 6-7. 19-22 Mk 8, 1-10
  12.2.2012 Lv 13, 1-2. 45-46 Ž 32, 1-2. 5. 11 1 Kor 10, 31 – 11, 1 Mk 1, 40-45
  13.2.2012 Jak 1, 1-11 Ž 119, 67-68. 71-72. 75-76 Mk 8, 11-13
  14.2.2012 Jak 1, 12-18 Ž 94, 12-13. 14-15. 18-19 Mk 8, 14-21
  15.2.2012 Jak 1, 19-27 Ž 15, 2-4. 5 Mk 8, 22-26
  16.2.2012 Jak 2, 1-9 Ž 34, 2-7 Mk 8, 27-33
  17.2.2012 Jak 2, 14-24.26 Ž 112, 1-6 Mk 8, 34 – 9, 1
  18.2.2012 Jak 3, 1-10 Ž 12, 2-5. 7-8 Mk 9, 2-13
  19.2.2012 Iz 43, 18-19. 21-22. 24-25 Ž 41, 2-5. 13-14 2 Kor 1, 18-22 Mk 2, 1-12
  20.2.2012 Jak 3, 13-18 Ž 19, 8-10. 15 Mk 9, 14-29
  21.2.2012 Jak 4, 1-10 Ž 55, 7-11. 23 Mk 9, 30-37
  22.2.2012 Joel 2,12-18 Ž 51,3-6.12-14.17 2Kor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18
  23.2.2012 Dt 30,15-20 Ž 1,1-4.6 Lk 9,22-25
  24.2.2012 Iz 58,1-9 Ž 51,3-6.18-19 Mt 9,14-15
  25.2.2012 Iz 58,9-14 Ž 86,1-6 Lk 5,27-32
  26.2.2012 Gn 9,8-15 Ž 25,4-5.6-7.9 1Pt 3,18-22 Mk 1,12-15
  27.2.2012 Lv 19,1-2.11-18 Ž 19,8-10.15 Mt 25,31-46
  28.2.2012 Iz 55,10-11 Ž 34,4-7.16-19 Mt 6,7-15
  29.2.2012 Jon 3,1-10 Ž 51,3-4.12-13.18-19 Lk 11,29-32
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 24.1.2018
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (. deň):


  Liturgické čítania na dnes:
  1:
  Ž:
  E:

  Liturgické čítania na zajtra:
  1:
  Ž:
  E:


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1:
  Ž:
  E:
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky