Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.
2 Tim 1,7

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Dnes je 31. 05. 2023


Streda 8. týždňa v Cezročnom období

Dnešné liturgické čítania


Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás, ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva a naplň bázňou pred sebou všetky národy; nech poznajú, ako sme my poznali, že niet Boha... Pokračovať v čítaní

1: Sir 36, 1-2a. 5-6. 13-19 Ž: Ž 79, 8. 9. 11. 13 E: Mk 10, 32-45

Ročný plán čítania

Čítanie na dnes (151. deň)

Filištínske kniežatá postupovali po stovkách a tisíckach, Dávid však a jeho mužovia postupovali vzadu s Achisom. Vtedy hovorili filištínske kniežatá: "Čo chcú títo Hebrejci?" Achis odpovedal filištínskym kniežatám: "Veď je to Dávid, sluha izraelského kráľa Šaula, ktorý je už dni a roky u mňa, a... Pokračovať v čítaní

1Sam 29,1-31,13 Jn 19,28-20,10 Ž 68,29-36

Biblické texty sú použité z katolíckeho prekladu Sväté písmo Starého a Nového zákona. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1996