SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali.
  Pridaj záložku 16 Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš.
  Pridaj záložku 17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: "Koho vám mám prepustiť: Barabáša, alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?"
  Pridaj záložku 18 Lebo vedel, že ho vydali zo závisti.
  Pridaj záložku 19 Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: "Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho."
  Pridaj záložku 20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili.
  Pridaj záložku 21 Vladár sa ich opýtal: "Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?" Oni zvolali: "Barabáša!"
  Pridaj záložku 22 Pilát im povedal: "Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?" Všetci volali: "Ukrižovať ho!"
  Pridaj záložku 23 On vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižovať ho!"
  Pridaj záložku 24 Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: "Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!"
  Pridaj záložku 25 A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti!"
  Pridaj záložku 26 Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
  Pridaj záložku 6 Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali.
  Pridaj záložku 7 S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš.
  Pridaj záložku 8 Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval.
  Pridaj záložku 9 Pilát im povedal: "Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?"
  Pridaj záložku 10 Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti.
  Pridaj záložku 11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša.
  Pridaj záložku 12 Pilát sa ich znova opýtal: "Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?"
  Pridaj záložku 13 Oni opäť skríkli: "Ukrižuj ho!"
  Pridaj záložku 14 Pilát im vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižuj ho!"
  Pridaj záložku 15 A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
  Pridaj záložku 13 Pilát zvolal veľkňazov, predstavených a ľud
  Pridaj záložku 14 a povedal im: "Priviedli ste mi tohoto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho, čo na neho žalujete.
  Pridaj záložku 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť.
  Pridaj záložku 16 Potrescem ho teda a prepustím."
  Pridaj záložku 17 (Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného.)
  Pridaj záložku 18 Tu celý dav skríkol: "Preč s ním a prepusť nám Barabáša!"
  Pridaj záložku 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu.
  Pridaj záložku 20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť.
  Pridaj záložku 21 Ale oni vykrikovali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!"
  Pridaj záložku 22 On k nim tretí raz prehovoril: "A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím."
  Pridaj záložku 23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval
  Pridaj záložku 24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti:
  Pridaj záložku 25 prepustil toho, ktorého si žiadali, čo bol uväznený pre vzburu a vraždu, kým Ježiša vydal ich zvoli.
  Pridaj záložku 39 Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa?"
  Pridaj záložku 40 Oni znova kričali: "Toho nie, ale Barabáša!" A Barabáš bol zbojník.
  Pridaj záložku 1 Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať.
  Pridaj záložku 2 Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa.
  Pridaj záložku 3 Prichádzali k nemu a hovorili: "Buď pozdravený, židovský kráľ!" A bili ho po tvári.
  Pridaj záložku 4 Pilát znova vyšiel a povedal im: "Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam."
  Pridaj záložku 5 Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: "Hľa, človek!"
  Pridaj záložku 6 Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali: "Ukrižuj! Ukrižuj ho!" Pilát im povedal: "Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu."
  Pridaj záložku 7 Židia mu odpovedali: "My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna"
  Pridaj záložku 8 Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal.
  Pridaj záložku 9 Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: "Odkiaľ si?" Ale Ježiš mu neodpovedal.
  Pridaj záložku 10 Pilát sa ho spýtal: "So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?"
  Pridaj záložku 11 Ježiš odpovedal: "Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe."
  Pridaj záložku 12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ale Židia kričali: "Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi."
  Pridaj záložku 13 Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus, po hebrejsky Gabbatha.
  Pridaj záložku 14 Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom: "Hľa, váš kráľ!"
  Pridaj záložku 15 Ale oni kričali: "Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!" Pilát im povedal: "Vášho kráľa mám ukrižovať?!" Veľkňazi odpovedali: "Nemáme kráľa, iba cisára!"
  Pridaj záložku 16 Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky