SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom:
  Pridaj záložku 2 "Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu.
  Pridaj záložku 3 Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú.
  Pridaj záložku 4 Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.
  Pridaj záložku 5 Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách,
  Pridaj záložku 6 radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach,
  Pridaj záložku 7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.
  Pridaj záložku 8 Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.
  Pridaj záložku 9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský.
  Pridaj záložku 10 Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.
  Pridaj záložku 11 Kto je medzi vami najväčší; bude vaším služobníkom.
  Pridaj záložku 12 Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
  Pridaj záložku 13 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. (
  Pridaj záložku 14 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.)
  Pridaj záložku 15 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!
  Pridaj záložku 16 Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: "Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže."
  Pridaj záložku 17 Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje?
  Pridaj záložku 18 Alebo: "Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže."
  Pridaj záložku 19 Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje?
  Pridaj záložku 20 Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom;
  Pridaj záložku 21 a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho ktorý v ňom býva.
  Pridaj záložku 22 A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.
  Pridaj záložku 23 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie - spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť, a tamto nezanedbávať.
  Pridaj záložku 24 Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate.
  Pridaj záložku 25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty!
  Pridaj záložku 26 Slepý farizej, vyčisti čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka!"
  Pridaj záložku 27 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!
  Pridaj záložku 28 Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.
  Pridaj záložku 29 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky
  Pridaj záložku 30 a hovoríte: "Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov."
  Pridaj záložku 31 A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov.
  Pridaj záložku 32 Vy už dovŕšte mieru svojich otcov!
  Pridaj záložku 33 Hadi, hadie plemeno, ako uniknete rozsudku pekla?
  Pridaj záložku 34 Preto, hľa, ja k vám posielam prorokov, učiteľov múdrosti a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta,
  Pridaj záložku 35 aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom.
  Pridaj záložku 36 Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky