SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.
  Pridaj záložku 2 Kameň našli od hrobu odvalený,
  Pridaj záložku 3 vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.
  Pridaj záložku 4 Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve.
  Pridaj záložku 5 Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?
  Pridaj záložku 6 Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei:
  Pridaj záložku 7 "Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."
  Pridaj záložku 8 Tu sa rozpamätali na jeho slová,
  Pridaj záložku 9 vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným.
  Pridaj záložku 10 Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.
  Pridaj záložku 11 Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.
  Pridaj záložku 12 No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.
  Pridaj záložku 13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií,
  Pridaj záložku 14 a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo.
  Pridaj záložku 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi.
  Pridaj záložku 16 Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali.
  Pridaj záložku 17 I spýtal sa ich: "O čom sa to cestou zhovárate?" Zastavili sa zronení
  Pridaj záložku 18 a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: "Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?"
  Pridaj záložku 19 On im povedal: "A čo?" Oni mu vraveli: "No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom;
  Pridaj záložku 20 ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali.
  Pridaj záložku 21 A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo.
  Pridaj záložku 22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe,
  Pridaj záložku 23 a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije.
  Pridaj záložku 24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli."
  Pridaj záložku 25 On im povedal: "Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!
  Pridaj záložku 26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?"
  Pridaj záložku 27 A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.
  Pridaj záložku 28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej.
  Pridaj záložku 29 Ale oni naň naliehali: "Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!" Vošiel teda a zostal s nimi.
  Pridaj záložku 30 A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho.
  Pridaj záložku 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol.
  Pridaj záložku 32 Tu si povedali: "Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?"
  Pridaj záložku 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi
  Pridaj záložku 34 a tí im povedali: "Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi."
  Pridaj záložku 35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
  Pridaj záložku 36 Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám."
  Pridaj záložku 37 Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha.
  Pridaj záložku 38 On im povedal: "Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?
  Pridaj záložku 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte; že ja mám."
  Pridaj záložku 40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.
  Pridaj záložku 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: "Máte tu niečo na jedenie?"
  Pridaj záložku 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby.
  Pridaj záložku 43 I vzal si a jedol pred nimi.
  Pridaj záložku 44 Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch."
  Pridaj záložku 45 Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu,
  Pridaj záložku 46 a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych
  Pridaj záložku 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.
  Pridaj záložku 48 Vy ste toho svedkami.
  Pridaj záložku 49 Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!"
  Pridaj záložku 50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.
  Pridaj záložku 51 Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.
  Pridaj záložku 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.
  Pridaj záložku 53 Stále boli v chráme a velebili Boha.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky