SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho,
  Pridaj záložku 24 on Matata, on Léviho on Melchiho, on Janneho, on Jozefa,
  Pridaj záložku 25 on Matatiáša on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho,
  Pridaj záložku 26 on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu,
  Pridaj záložku 27 on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho,
  Pridaj záložku 28 on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era,
  Pridaj záložku 29 on Jezusa, on Eliezera, on Jorima on Matata, on Léviho,
  Pridaj záložku 30 on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima,
  Pridaj záložku 31 on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida,
  Pridaj záložku 32 on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona,
  Pridaj záložku 33 on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu,
  Pridaj záložku 34 on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora,
  Pridaj záložku 35 on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu,
  Pridaj záložku 36 on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha,
  Pridaj záložku 37 on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana,
  Pridaj záložku 38 on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky