SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.
  Pridaj záložku 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
  Pridaj záložku 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.
  Pridaj záložku 42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
  Pridaj záložku 43 Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?
  Pridaj záložku 44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.
  Pridaj záložku 45 A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."
  Pridaj záložku 46 Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána
  Pridaj záložku 47 a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
  Pridaj záložku 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
  Pridaj záložku 49 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno
  Pridaj záložku 50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
  Pridaj záložku 51 Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
  Pridaj záložku 52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
  Pridaj záložku 53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
  Pridaj záložku 54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
  Pridaj záložku 55 ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."
  Pridaj záložku 56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky