SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 22 Veď je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej.
  Pridaj záložku 23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia.
  Pridaj záložku 24 To je povedané obrazne. Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj, ktorá rodí pre otroctvo, a to je Agar.
  Pridaj záložku 25 Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo žije so svojimi deťmi v otroctve.
  Pridaj záložku 26 Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou.
  Pridaj záložku 27 Veď je napísané: "Raduj sa, neplodná, ty, čo nerodíš, zajasaj a vykríkni ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža."
  Pridaj záložku 28 Vy, bratia, ste deťmi prisľúbenia ako Izák.
  Pridaj záložku 29 Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela prenasledoval toho, čo sa narodil podľa ducha, tak aj teraz.
  Pridaj záložku 30 Čo však hovorí Písmo? "Vyžeň otrokyňu i jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej."
  Pridaj záložku 31 A tak, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej.
  Pridaj záložku 1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.
  Pridaj záložku 2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje.
  Pridaj záložku 3 A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon.
  Pridaj záložku 4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti.
  Pridaj záložku 5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti.
  Pridaj záložku 6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.
  Pridaj záložku 7 Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde?
  Pridaj záložku 8 Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá.
  Pridaj záložku 9 Trochu kvasu prekvasí celé cesto.
  Pridaj záložku 10 Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nijako ináč zmýšľať. Ale ten, čo vás mätie, odnesie si trest, nech je to ktokoľvek.
  Pridaj záložku 11 Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža.
  Pridaj záložku 12 Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás mätú!
  Pridaj záložku 13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!
  Pridaj záložku 14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!"
  Pridaj záložku 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili.
  Pridaj záložku 16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.
  Pridaj záložku 17 Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.
  Pridaj záložku 18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom.
  Pridaj záložku 19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť,
  Pridaj záložku 20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly,
  Pridaj záložku 21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.
  Pridaj záložku 22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť,
  Pridaj záložku 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
  Pridaj záložku 24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.
  Pridaj záložku 25 Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.
  Pridaj záložku 1 Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.
  Pridaj záložku 2 Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.
  Pridaj záložku 3 Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci nie je ničím, sám seba klame.
  Pridaj záložku 4 Nech každý skúma svoje skutky, a tak sa bude chváliť len sám v sebe, a nie pred iným.
  Pridaj záložku 5 Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno.
  Pridaj záložku 6 Ten, koho vyučujú slovo, nech sa delí o všetky dobrá s tým, kto ho vyučuje.
  Pridaj záložku 7 Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
  Pridaj záložku 8 Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.
  Pridaj záložku 9 Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
  Pridaj záložku 10 Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
  Pridaj záložku 11 Pozrite, akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou.
  Pridaj záložku 12 Všetci, čo sa chcú páčiť podľa tela, nútia vás, aby ste sa dali obrezať, len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž.
  Pridaj záložku 13 Veď ani tí, čo sa dávajú obrezať, nezachovávajú zákon, ale chcú, aby ste sa vy dali obrezať, aby sa mohli chváliť vaším telom.
  Pridaj záložku 14 Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.
  Pridaj záložku 15 Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.
  Pridaj záložku 16 A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom.
  Pridaj záložku 17 A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky.
  Pridaj záložku 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia. Amen.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky