SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Zapojte sa aj Vy do projektu SvatePismo.sk !!!

  Túto stránku pripravuje katolícke misijné spoločenstvo Rieka Života s pomocou Rehole redemptoristov na Slovensku. Sme vďační, že táto stránka pomáha šíriť Božie slovo a slúži viac ako 700 ľuďom denne, ktorí tu "zablúdia" a prečítajú "pár" viet z Biblie.

  Aj od Vás sme dostali množstvo pripomienok a návrhov, ktoré by ste tu radi videli. Chceli by sme naším návštevníkom ponúknuť naozaj plne funkčný "biblický" portál. Ďakujeme za každú, aj tú najmenšiu pripomienku, ktorá tomu napomôže.

  Pozývame Vás sa zapojiť do projektu biblickej konkordancie

  Projekt vyhľadávania v Biblii

  Čo je to Biblická konkordancia?
  Je to usporiadanie mien a slov vyskytujúcich sa v Biblii podľa abecedy (verbálna konkordancia) alebo podľa tematických okruhov (reálna konkordancia). V našom projekte ide o reálnu konkordanciu.

  Na čo je to dobré?
  Umožní čitateľom vyhľadávať texty a celé state Písma súvisiace so zadanou témou. Všetky doterajšie konkordancie (napr. Biblická konkordancia, vydavateľ Slovenská biblická spoločnosť) ako aj doterajšie možnosti vyhľadávania na tejto stránke umožňujú iba výpis a odkazy na verše, v ktorých sa nachádza zadané slovo, resp. skupina slov.

  V čom spočíva projekt?
  Takáto forma konkordancie si však vyžaduje vypracovanie zoznamu tém a následne naplnenie databázy odkazov na časti Písma, ktoré sa dotýkajú danej témy alebo s ňou inak súvisia. Takto vytvorená konkordancia prispeje k ľahšiemu štúdiu Písma, vyhľadávaniu citácií a statí pre kazateľov a učiteľov súvisiacich s témou, ktorej sa chcú venovať, a v neposlednom rade pomôže vzbudiť väčší záujem o samotné Božie slovo.

  Samozrejme Vás všetkých prosíme o modlitbu a akúkoľvek inú pomoc, ktorú si myslíte, že by ste mohli projektu SvatePismo.sk poskytnúť.

  Máte nejakú otázku, či pripomienku? Napíšte nám.

  Vaše meno:

  Váš e-mail:

  Odkaz:

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky