SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo,
  Pridaj záložku 2 so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske
  Pridaj záložku 3 a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
  Pridaj záložku 4 Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.
  Pridaj záložku 5 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst.
  Pridaj záložku 6 Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.
  Pridaj záložku 7 Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus.
  Pridaj záložku 8 Preto hovorí: "Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary."
  Pridaj záložku 9 A čo iné znamená to "vystúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme?
  Pridaj záložku 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.
  Pridaj záložku 11 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,
  Pridaj záložku 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela,
  Pridaj záložku 13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku,
  Pridaj záložku 14 aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu.
  Pridaj záložku 15 Ale žime podľa pravdy v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.
  Pridaj záložku 16 Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.
  Pridaj záložku 17 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania,
  Pridaj záložku 18 so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca.
  Pridaj záložku 19 Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu.
  Pridaj záložku 20 Vy ste sa tak o Kristovi neučili,
  Pridaj záložku 21 ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi,
  Pridaj záložku 22 že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy,
  Pridaj záložku 23 a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania,
  Pridaj záložku 24 obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti.
  Pridaj záložku 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížnym, veď sme si navzájom údmi.
  Pridaj záložku 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom;
  Pridaj záložku 27 a nedávajte miesto diablovi!
  Pridaj záložku 28 Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu.
  Pridaj záložku 29 Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
  Pridaj záložku 30 A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky