SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.
  Pridaj záložku 2 Chválim vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal.
  Pridaj záložku 3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh.
  Pridaj záložku 4 Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu.
  Pridaj záložku 5 A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu: je to to isté, ako keby sa dala oholiť.
  Pridaj záložku 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať aj ostrihať. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje.
  Pridaj záložku 7 Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža.
  Pridaj záložku 8 Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža.
  Pridaj záložku 9 Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.
  Pridaj záložku 10 Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom.
  Pridaj záložku 11 Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža ani muž bez ženy,
  Pridaj záložku 12 lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha.
  Pridaj záložku 13 Posúďte sami: Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu nezahalená?
  Pridaj záložku 14 A neučí vás sama príroda, že mužovi je na potupu, keď si pestuje vlasy,
  Pridaj záložku 15 kým žene je na slávu, keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja.
  Pridaj záložku 16 Ak by sa niekto chcel hádať, my to nemáme vo zvyku a ani Božie cirkvi.
  Pridaj záložku 17 Keď vás už napomínam, nechválim vás, že sa neschádzate na lepšie, ale na horšie.
  Pridaj záložku 18 Predovšetkým počúvam, že sú medzi vami roztržky, keď sa schádzate v cirkvi. A sčasti tomu aj verím.
  Pridaj záložku 19 Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí.
  Pridaj záložku 20 Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie Pánovej večere,
  Pridaj záložku 21 lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý.
  Pridaj záložku 22 Nemáte vari domy, kde môžete jesť a piť? Ale opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim.
  Pridaj záložku 23 Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb,
  Pridaj záložku 24 vzdával vďaky, lámal ho a povedal: "Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku."
  Pridaj záložku 25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku."
  Pridaj záložku 26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.
  Pridaj záložku 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.
  Pridaj záložku 28 Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha.
  Pridaj záložku 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.
  Pridaj záložku 30 Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky