SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Čo má teda Žid navyše alebo aký úžitok je z obriezky?
  Pridaj záložku 2 Veľký v každom ohľade. Predovšetkým ten, že im sú zverené Božie výroky.
  Pridaj záložku 3 A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť?
  Pridaj záložku 4 Vonkoncom nie! Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú, ako je napísané: "Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil, keď ťa budú súdiť."
  Pridaj záložku 5 A čo povieme na to, že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý, keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky.
  Pridaj záložku 6 Vonkoncom nie! Veď ako potom bude Boh súdiť svet?
  Pridaj záložku 7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu, prečo som ešte súdený ako hriešnik?
  Pridaj záložku 8 Nie je to potom tak, ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia, že hovoríme: "Robme zlo, aby vzišlo dobro"? Ich odsúdenie je spravodlivé.
  Pridaj záložku 9 Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom,
  Pridaj záložku 10 ako je napísané: "Nik nie je spravodlivý,
  Pridaj záložku 11 nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha.
  Pridaj záložku 12 všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.
  Pridaj záložku 13 Ich hrtan je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria ľstivo, za perami majú jed vreteníc,
  Pridaj záložku 14 ich ústa sú plné kliatby a horkosti;
  Pridaj záložku 15 ich nohy sú rýchle prelievať krv,
  Pridaj záložku 16 na ich cestách skaza a nešťastie;
  Pridaj záložku 17 nepoznali cestu pokoja.
  Pridaj záložku 18 Pred ich očami nieto bázne Božej."
  Pridaj záložku 19 A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny.
  Pridaj záložku 20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred nim ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu.
  Pridaj záložku 21 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci:
  Pridaj záložku 22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu:
  Pridaj záložku 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva;
  Pridaj záložku 24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
  Pridaj záložku 25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy
  Pridaj záložku 26 vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.
  Pridaj záložku 27 Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery.
  Pridaj záložku 28 Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona.
  Pridaj záložku 29 Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru, aj pohanov;
  Pridaj záložku 30 lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky