SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.
  Pridaj záložku 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
  Pridaj záložku 3 Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.
  Pridaj záložku 4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť,
  Pridaj záložku 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
  Pridaj záložku 6 Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou,
  Pridaj záložku 7 alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní,
  Pridaj záložku 8 či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.
  Pridaj záložku 9 Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
  Pridaj záložku 10 Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,
  Pridaj záložku 11 v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.
  Pridaj záložku 12 V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
  Pridaj záložku 13 Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní.
  Pridaj záložku 14 Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!
  Pridaj záložku 15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
  Pridaj záložku 16 Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
  Pridaj záložku 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi.
  Pridaj záložku 18 Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.
  Pridaj záložku 19 Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: "Mne patri pomsta, ja sa odplatím," hovorí Pán.
  Pridaj záložku 20 Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu.
  Pridaj záložku 21 Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky