SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, stotník kohorty, zvanej Italská.
  Pridaj záložku 2 Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu.
  Pridaj záložku 3 Raz okolo tretej hodiny popoludní videl jasne vo videní Božieho anjela, ako prichádza k nemu a oslovuje ho: "Kornélius!"
  Pridaj záložku 4 Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: "Čo je, Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul.
  Pridaj záložku 5 A teraz pošli mužov do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter;
  Pridaj záložku 6 býva u istého Šimona, garbiara, čo má dom pri mori."
  Pridaj záložku 7 A keď anjel, čo s ním hovoril, odišiel, zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých, čo mu boli podriadení,
  Pridaj záložku 8 všetko im porozprával a poslal ich do Joppe.
  Pridaj záložku 9 Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia na strechu modliť sa.
  Pridaj záložku 10 Keď vyhladol, chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia.
  Pridaj záložku 11 Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu, ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy na zem.
  Pridaj záložku 12 Boli v nej všetky druhy štvornožcov, zemeplazov a nebeské vtáctvo.
  Pridaj záložku 13 I zaznel mu hlas: "Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!"
  Pridaj záložku 14 Ale Peter povedal: "Nijakým činom, Pane, veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté.
  Pridaj záložku 15 Ale hlas sa mu ozval znova, druhý raz: "Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným.
  Pridaj záložku 16 Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba.
  Pridaj záložku 17 Kým bol Peter v rozpakoch, čo to bol za úkaz, ktorý videl, zastali pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius, a dopytovali sa na Šimonov dom.
  Pridaj záložku 18 Zavolali a pýtali sa, či tam býva Šimon s prímením Peter:
  Pridaj záložku 19 Ako Peter premýšľal o videní, Duch mu povedal: "Hľadajú ťa traja muži.
  Pridaj záložku 20 Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo som ich ja poslal."
  Pridaj záložku 21 Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som ten, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli?"
  Pridaj záložku 22 Oni povedali: "Stotník Kornélius, spravodlivý a bohabojný muž, ktorému celý židovský národ vydáva svedectvo, dostal pokyn od svätého anjela aby si ťa pozval do domu a vypočul tvoje slová."
  Pridaj záložku 23 Zavolal ich teda dnu a pohostil. Na druhý deň vstal a šiel s nimi a niektorí bratia z Joppe ho sprevádzali.
  Pridaj záložku 24 V ďalší deň prišiel do Cézarey. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi.
  Pridaj záložku 25 Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa.
  Pridaj záložku 26 Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, aj ja som len človek."
  Pridaj záložku 27 Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených.
  Pridaj záložku 28 I povedal im: „Vy viete, že Žid sa nesmie spolčiť' ani stretnúť s cudzincom. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať' poškvrneným alebo nečistým človekom.
  Pridaj záložku 29 Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali. A pýtam sa, kvôli čomu ste ma pozvali?"
  Pridaj záložku 30 Kornélius povedal: "Sú to štyri dni práve v túto hodinu, čo som sa o tretej hodine popoludní modlil vo svojom dome. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky