SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych.
  Pridaj záložku 2 Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.
  Pridaj záložku 3 Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.
  Pridaj záložku 4 Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal:
  Pridaj záložku 5 "Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?"
  Pridaj záložku 6 Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.
  Pridaj záložku 7 Ježiš povedal: "Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu!
  Pridaj záložku 8 Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy."
  Pridaj záložku 9 Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych.
  Pridaj záložku 10 A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára,
  Pridaj záložku 11 lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.
  Pridaj záložku 12 Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema.
  Pridaj záložku 13 Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: "Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!"
  Pridaj záložku 14 Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané:
  Pridaj záložku 15 "Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice."
  Pridaj záložku 16 Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili.
  Pridaj záložku 17 Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo.
  Pridaj záložku 18 A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie.
  Pridaj záložku 19 Vtedy si farizeji hovorili: "Vidíte, že nič nezmôžete?! Hľa, celý svet ide za ním!" Gréci chcú vidieť Ježiša.
  Pridaj záložku 20 Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci.
  Pridaj záložku 21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chceli by sme vidieť Ježiša."
  Pridaj záložku 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.
  Pridaj záložku 23 Ježiš im odpovedal: "Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený.
  Pridaj záložku 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.
  Pridaj záložku 25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.
  Pridaj záložku 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
  Pridaj záložku 27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel.
  Pridaj záložku 28 Otče, osláv svoje meno!" A z neba zaznel hlas: "Už som oslávil a ešte oslávim."
  Pridaj záložku 29 Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: "Anjel s ním hovoril."
  Pridaj záložku 30 Ježiš povedal: "Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky