SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty.
  Pridaj záložku 2 Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý.
  Pridaj záložku 3 Preto mu sestry poslali odkaz: "Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý."
  Pridaj záložku 4 Keď to Ježiš počul, povedal: "Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn."
  Pridaj záložku 5 Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára.
  Pridaj záložku 6 Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol.
  Pridaj záložku 7 Až potom povedal učeníkom: "Poďme znova do Judey."
  Pridaj záložku 8 Učeníci mu vraveli: "Rabbi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš?!"
  Pridaj záložku 9 Ježiš odpovedal: "Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta.
  Pridaj záložku 10 Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nieto svetla."
  Pridaj záložku 11 Toto povedal a dodal: "Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť."
  Pridaj záložku 12 Učeníci mu povedali: "Pane, ak spí, ozdravie."
  Pridaj záložku 13 Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku.
  Pridaj záložku 14 Vtedy im Ježiš povedal otvorene: "Lazár zomrel.
  Pridaj záložku 15 A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!"
  Pridaj záložku 16 Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: "Poďme aj my a umrime s ním."
  Pridaj záložku 17 Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe.
  Pridaj záložku 18 Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií,
  Pridaj záložku 19 a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom.
  Pridaj záložku 20 Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma.
  Pridaj záložku 21 Marta povedala Ježišovi: "Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.
  Pridaj záložku 22 Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá."
  Pridaj záložku 23 Ježiš jej povedal: "Tvoj brat vstane z mŕtvych."
  Pridaj záložku 24 Marta mu vravela: "Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení."
  Pridaj záložku 25 Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.
  Pridaj záložku 26 A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?"
  Pridaj záložku 27 Povedala mu: "Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet."
  Pridaj záložku 28 Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: "Učiteľ je tu a volá ťa."
  Pridaj záložku 29 Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu.
  Pridaj záložku 30 Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti.
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky