SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
  Pridaj záložku 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice.
  Pridaj záložku 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno.
  Pridaj záložku 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho.
  Pridaj záložku 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali.
  Pridaj záložku 6 Mal ešte jedného, milovaného syna. Napokon k nim poslal i jeho, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu."
  Pridaj záložku 7 Ale vinohradníci si povedali: "To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše!"
  Pridaj záložku 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice.
  Pridaj záložku 9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.
  Pridaj záložku 10 Nečítali ste v Písme: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
  Pridaj záložku 11 To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná?"
  Pridaj záložku 12 A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli.
  Pridaj záložku 13 Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči.
  Pridaj záložku 14 Tí prišli a povedali mu: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?"
  Pridaj záložku 15 Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: "Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!"
  Pridaj záložku 16 A oni priniesli. Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?" Oni mu odpovedali: "Cisárov."
  Pridaj záložku 17 A Ježiš im povedal: "Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu." I obdivovali ho.
  Pridaj záložku 18 Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:
  Pridaj záložku 19 "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.
  Pridaj záložku 20 Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka.
  Pridaj záložku 21 Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí.
  Pridaj záložku 22 A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena.
  Pridaj záložku 23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku."
  Pridaj záložku 24 Ježiš im povedal: "Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?
  Pridaj záložku 25 Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.
  Pridaj záložku 26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: "Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba"?
  Pridaj záložku 27 A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite."
  Pridaj záložku 28 Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: "Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?"
  Pridaj záložku 29 Ježiš odpovedal: "Prvé je toto: "Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán.
  Pridaj záložku 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!"
     1 strana   Ďalšia stranaKoniec výpisu
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky