SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8

  Pridaj záložku 1 Lepší je bedár, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý (neopúšťa) svoje krivolaké chodníky.
  Pridaj záložku 2 Ani nedostatok rozumného nazerania nie je dobrý, (kto však) naťahuje nohy, potkne sa.
  Pridaj záložku 3 Človeku prevracia cesty (vlastné) bláznovstvo, a jeho srdce sa hnevá na Pána.
  Pridaj záložku 4 Bohatstvo získava (čoraz) viac priateľov, chudák však stratí (aj) svojho priateľa.
  Pridaj záložku 5 Falošný svedok neostane bez trestu a neutečie (ten, kto) vypúšťa (z úst kadejakú) lož.
  Pridaj záložku 6 Mnohí sa koria urodzenému (človekovi) a štedrému sú všetci veľmi oddaní.
  Pridaj záložku 7 Bedár je všetkým svojim bratom odporný, o čo viac sa jeho priatelia vzdialia od neho! Ženie sa za slovami, čo nič neznačia, kto ...
  Pridaj záložku 8 Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
  Pridaj záložku 9 Falošný svedok neostane bez trestu a zahynie, kto vypúšťa (z úst kadejakú) lož.
  Pridaj záložku 10 Nesvedčí kratochvíľa bláznovi, pravdaže (ani to), aby sluha nad kniežatami panoval.
  Pridaj záložku 11 Rozumnosť krotí v človekovi jeho hnev a je mu na česť, že sa vie povzniesť nad previnením.
  Pridaj záložku 12 Revaniu levíčaťa (sa podobá) kráľov hnev, lež jeho blahosklonnosť je (zas ako) rosa na byli.
  Pridaj záložku 13 Bláznivý syn je na nešťastie svojmu otcovi a škriepna žena je sťa neprestajný cícerok.
  Pridaj záložku 14 I dom, i majetok sa dedia po predkoch, rozumná žena je však od Pána.
  Pridaj záložku 15 Lenivosť pohružuje v spánok hlboký a ťarbák bude hladovať.
  Pridaj záložku 16 Kto zachováva prikázanie, zachováva svoj život, zomrie však ten, kto nevšíma si svojich ciest.
  Pridaj záložku 17 Požičiava Pánovi, kto sa nad chudákom zľutúva, a on mu jeho dobrodenie odplatí.
  Pridaj záložku 18 Bi svojho syna, kým je voľajaká nádej lež aby si ho zabil, nech ti (ani) na um nezíde!
  Pridaj záložku 19 Kto srší hnevom, nech si znáša trest, lebo keď zachrániš ho (pred ním teraz), ešte pridávaš (k pokute).
  Pridaj záložku 20 Počúvaj radu a prijmi výčitku, pretože (takto) zmúdrieš napokon.
  Pridaj záložku 21 V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
  Pridaj záložku 22 Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
  Pridaj záložku 23 Báť sa Pána (je užitočné) pre život a (kto tak robí), prenocuje sýty a nestihne (ho) nešťastie.
  Pridaj záložku 24 Ak leňoch strčí ruku do misy, ani len k ústam nevztiahne ju (späť).
  Pridaj záložku 25 Keď bijú posmievača, prostomyseľný sa chytá rozumu, keď vyčíta sa rozumnému, pochopí.
  Pridaj záložku 26 Kto hubí otca, plaší mať, je synom ohavným a hanobným.
  Pridaj záložku 27 Prestaň, syn môj, počúvať, keď sa ti vyčíta, a zatúlaš sa od rozumných slov.
  Pridaj záložku 28 Ničomný svedok posmieva sa zákonu a ústa zloprajníkov hlcú neprávosť.
  Pridaj záložku 29 Na posmievačov sú pripravené prúty, na chrbty pochábľov však buchnáty.
     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne
  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky