Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Sk 7, 51 – 8, 1


Skutky apoštolov, 7. kapitola

51 Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia.

52 Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi;

53 Vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho."

54 Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu.

55 Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha

56 a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha."

57 Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli.

58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.

59 Štefana kameňovali a on sa modlil: "Pane Ježišu, prijmi môjho ducha."

60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane, nezapočítaj im tento hriech." A len čo to povedal, zomrel.

Skutky apoštolov, 8. kapitola

1 Šavol schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie.