Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 20, 1- 16


1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.

2 Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.

3 Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí.

4 I povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé."

5 A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.

6 Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: "Čo tu nečinne stojíte celý deň?"

7 Vraveli mu: "Nik nás nenajal." Povedal im: "Choďte aj vy do mojej vinice!"

8 Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: "Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!"

9 Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár.

10 Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.

11 Vzali ho a šomrali na hospodára:

12 "Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť."

13 Ale on jednému z nich odpovedal: "Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár?

14 Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe.

15 Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý.

16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými."