Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 9,5;11,21;14,45


Evanjelium podľa Marka, 9. kapitola

5 Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi."

Evanjelium podľa Marka, 11. kapitola

21 Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: "Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol."

Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola

45 Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: "Rabbi." A pobozkal ho.