Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 9,29-31


29 On im povedal: "Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou."

30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel

31 lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: "Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych."