Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 7,31-37


31 Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.

32 Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naňho vložil ruku.

33 On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka.

34 Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: "Effeta," čo znamená: "Otvor sa!"

35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.

36 A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali

37 a s tým väčším obdivom hovorili: "Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč."