Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 6,30-44


30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili.

31 On im povedal: "Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte." Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť.

32 Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty.

33 Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich.

34 Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

35 Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a je už veľa hodín.

36 Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie."

37 On im odpovedal: "Vy im dajte jesť!" Vraveli mu: "Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?"

38 Opýtal sa ich: "Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!" Keď to zistili, povedali: "Päť a dve ryby."

39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu.

40 A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat.

41 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým.

42 Všetci jedli a nasýtili sa,

43 ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb.

44 A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.