Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 16,1 - 6


1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať.

2 V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu

3 a hovorili si: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?"

4 Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.

5 Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli.

6 On sa im prihovoril: "Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.