Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 7,11-17


11 Potom išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. IšIi s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu.

12 Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta.

13 Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: "Neplač!"

14 Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: "Mládenec, hovorím ti, vstaň!"

15 Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.

16 Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: "Veľký prorok povstal medzi nami" a: "Boh navštívil svoj ľud."

17 A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.