Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 24,50-53


50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.

51 Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.

53 Stále boli v chráme a velebili Boha.