Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Prís 11,9-18


9 Pokrytec ničí ústami svojho blížneho, spravodlivých však vyslobodí poznanie.

10 Zo šťastia spravodlivých sa mesto napĺňa jasotom a zo zániku bezbožných sa ozýva plesaním.

11 Mesto sa dvíha požehnaním (ľudí) statočných, ústami nestatočných sa však nivočí.

12 Svojím blížnym pohŕda ten, kto rozum potratil, rozumný človek však mlčí.

13 Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.

14 Kde nieto zrelej rozvahy, tam ľud upadá, dobre je však tam, kde niet núdze o radcov.

15 Veľmi si škodí, kto sa zaručuje za cudzieho (človeka), kto sa však záväznostiam vyhýba, je bezpečný.

16 Spanilá žena nadobúda česť, násilníci však dosahujú bohatstvo.

17 Sám sebe robí dobre človek dobrosrdečný, ukrutník však trýzni svoje (vlastné) telo.

18 Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.