Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Jn 3,22-36


22 Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil.

23 Ale aj Ján krstil v Enone, blízko Salima, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť.

24 Ján vtedy ešte nebol vo väzení.

25 Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní.

26 Prišli k Jánovi a povedali mu: "Rabbi, aj ten, čo bol s tebou za Jordánom, a ty si mu vydal svedectvo, tu krstí a všetci idú k nemu."

27 Ján odpovedal: "Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba.

28 Vy sami ste svedkami, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním.

29 Ženích je ten, kto má nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná.

30 On musí rásť a mňa musí ubúdať."

31 Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých

32 a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.

33 Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý.

34 Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery.

35 Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko.

36 Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.