SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
    Pomocník

  Našli sme 23 veršov, ktoré obsahujú ničomník.

  Pridaj záložku 6 Stánky ničomníkov sú na pokoji, čo dráždia Boha, tí sú bezpeční, akoby mali Boha v svojej ruke.
  Pridaj záložku 6 Neponechá veru ničomníka nažive, súdne právo zasa biednym poskytne,
  Pridaj záložku 4 Čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných. Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu.
  Pridaj záložku 1 Dávidov žalm. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
  Pridaj záložku 3 Bráň ma pred zberbou ničomníkov pred tlupou zločincov.
  Pridaj záložku 4 Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika, z ruky svojvoľníka a ničomníka.
  Pridaj záložku 16 Proti ničomníkom ktože mi pomôže a kto sa ma zastane proti páchateľom zla?
  Pridaj záložku 3 Veď žezlo ničomníka nedoľahne na krajinu spravodlivých, aby spravodliví nevystierali ruky za neprávosťou.
  Pridaj záložku 25 Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí,
  Pridaj záložku 12 (Je) naničhodník, ničomník, (kto) chodí s falošnými ústami;
  Pridaj záložku 13 Do previnenia (svojich) perí sa zakosíľuje ničomník, spravodlivý sa však vymkýna z úzkostí.
  Pridaj záložku 35 Kráľova priazeň (sa dostáva) rozumnému sluhovi, ničomníka však stíha jeho hnev.
  Pridaj záložku 4 Ničomník striehne (na výpoveď) perí ničomných (a) luhár dopriava sluchu záškodnému jazyku.
  Pridaj záložku 18 Výkupným za spravodlivého (býva), ničomník, a vierolomník (nastupuje) na miesto statočných.
  Pridaj záložku 11 že nevykonajú hneď rozsudok nad zločinom ničomníka, - a preto sa srdce Adamových synov odváži konať zlo;
  Pridaj záložku 34 Od jedinej iskry vzniká veľký oheň, jediný ničomník vylieva mnoho krvi: lebo hriešnik lačnie iba po krvi.
  Pridaj záložku 35 Chráň sa pred ničomníkom, lebo kuje zlo; aby ťa azda nevyviedol na večný posmech.
  Pridaj záložku 3 Kto sa viaže k smilniciam, bude sám ničomník: jeho dedičmi budú hniloba a červy. Postavia ho za výstražný príklad, lebo jeho duša vyhynie z počtu (živých).
  Pridaj záložku 12 Ničomný život ničomníka je totiž niečo horšie, ako smrť pochabého.
  Pridaj záložku 32 To všetko dal svätým (ľuďom) k dobru, ale ničomníkom a hriešnikom sa mení (aj) to na zlo.
  Pridaj záložku 1 Hľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý oznamuje pokoj! Zasväcuj, Júda, svoje sviatky, spĺňaj svoje sľuby, lebo viac neprejde cez teba ničomník, ten celkom zahynie.
  Pridaj záložku 13 I modlil sa ten ničomník k Pánovi, ktorý sa už nemal nad ním zmilovať, a sľuboval,
  Pridaj záložku 17 Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu.


     1 strana   
  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky