Dnes je 28.4.2020
Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
Meniny:
Cir. kal.:

Ročný plán čítania celej Biblie
Čítanie na dnes
(39. deň):
Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

Liturgické čítania na dnes:
1: Sk 7, 51 – 8, 1
Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
E: Jn 6, 30-35